Právo

 • Osobný emisný prídel ako efektívna cesta k uhlíkovej neutralite

  zelený Amsterdam, ilustračný obrázok

  ZHRNUTIE:Načrtnutý globálny systém univerzálneho osobného emisného prídelu predstavuje jednoduchý a priamy spôsob na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Od uhlíkovej neutrality sa predpokladá zastavenie globálneho otepľovania, s ktorým sa spája veľa negatívnych javov.

  Súčasné antiemisné politiky narábajú so súborom rôznorodých nástrojov, ktoré majú limitovaný efekt a regionálnu rozdrobenosť čo do záväzkov, pričom vo výsledku zďaleka nedosahujú potrebné poklesy produkcie emisií.

 • Diskusia o trestnosti prechovávania extrémistického materiálu pokračuje

  Pred dvoma rokmi som do časopisu Justičná revue napísal článok Tri problémy trestného činu prechovávania extrémistického materiálu (rozšírená synopsa tu). Minulý rok na tento článok čiastočne reagovali prokurátor Tomáš Honz a docent trestného práva Peter Kováč v časopise Právny obzor. K tomu novšiemu článku chcem pridať niekoľko poznámok.

 • Problémy novely zákona o obecnom zriadení, ktorá neumožňuje pomenovať ulice po predstaviteľoch „zločineckých režimov“

  Už od roku 2020 platí právna úprava, podľa ktorej nemožno nazývať nové ulice po predstaviteľoch komunistických, fašistických a nacistických režimov. Podľa návrhu novely, ktorý aktuálne prejednáva parlament, by museli byť premenované aj už existujúce ulice. Tento návrh má viacero problémov.

 • Téma povinného proticovidového očkovania: ako ostať v racionálnych a prirodzenoprávnych mantineloch?

  očkovanie proti covidu, ilustračný obrázok

  Po tom, ako sa zistilo, že nie všetci privítali proticovidové vakcíny ako riešenie, a v rámci mnohých populácií ich dokonca desiatky percent ľudí z rôznych dôvodov vytrvalo odmietajú, sa v dôsledku zlej epidemickej situácie alebo iba v dôsledku obáv z nej objavujú na rôznych úrovniach myšlienky o povinnom proticovidovom očkovaní.

 • Tri problémy trestného činu prechovávania extrémistického materiálu (rozšírená synopsa článku)

  Trestný čin prechovávania extrémistických materiálov (dnes: extrémistického materiálu) bol do Trestného zákona (§ 422c) zavedený s účinnosťou od 1. septembra 2009. Jeho v súčasnosti účinné znenie je: „Kto prechováva extrémistický materiál, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Definícia extrémistické materiálu je obsiahnutá v § 130 ods. 7 a 8 Trestného zákona (TZ). Domnievame sa, že s týmto trestným činom je spojených viacero teoretickoprávnych, ale aj praktických problémov, ktoré dosiaľ neboli v literatúre komplexne reflektované.

 • Sociálne zabezpečenie v kocke

  Žaba s peniazmi

  Oblasť sociálneho zabezpečenia je považovaná za jednu z najkomplikovanejších súčasti práva. A to aj z toho dôvodu, že pravidlá jednotlivých nástrojov sociálneho zabezpečenia sa menia aj viackrát v roku a viaceré dávky sa menia automaticky v závislosti od rôznych parametrov, ako napr. priemerná mzda v národnom hospodárstve, životné minimum ap.

 • Najčastejšie latinské výrazy, ich výslovnosť, preklad a príklad použitia

  Kniha v latinčine, zdroj Flickr

  Pri čítaní odborných aj beletristických textov sa môžeme stretnúť s rôznymi latinskými výrazmi, často bez vysvetlenia alebo prekladu. Pripravili sme preto pre vás preklad najčastejších vyskytujúcich sa latinských výrazov v slovenských textoch. Doplnené sú aj výslovnosťou a pre lepšie pochopenie sme niekedy uviedli aj príklady použitia.

 • Novela trestného zákona: stanete sa aj vy extrémistom?

  Sloboda prejavu odtiaľ potiaľ

  Parlament v utorok schválil vládnu novelu trestného zákona účinnú od 1. januára 2017. Jej deklarovaným cieľom je sprísniť boj proti extrémizmu. Čo ale ukazuje bližší pohľad na jej ustanovenia?

 • Veľa nezodpovedaných otázok o azylovej politike EÚ

  Migranti z Budapešti do Rakúska

  V neutíchajúcej imigrantskej kríze je základným heslom predstaviteľov Európskej únie „ekonomickým imigrantom azyl neudelíme, ale utečencom utekajúcim pred vojnou alebo z politických dôvodov pomôžeme“.

 • Základné koncepcie ľudských práv

  Ľudské práva

  V tomto článku v stručnosti predstavíme rôzne náhľady na pojem ľudských práv a popíšeme niekoľko základných koncepcií ľudských práv. Zamyslíme sa tiež nad normatívnou povahou ľudských práv a základnými otázkami ich interpretácie.

 • Latinská výslovnosť – ako čítať latinské výrazy?

  Obdobie antiky

  Latinská výslovnosť má so slovenskou výslovnosťou veľmi veľa spoločného. Preto v nasledujúcom stručnom texte poukážeme iba na výnimky.

 • Steven Farron – Podvod afirmatívnej akcie : diverzita, dôležitosť charakteru a iné lži

  Steven Farron: Affirmative Action Hoax

  Kniha The Affirmative Action Hoax : Diversity, the Importance of Character and Other Lies (Podvod afirmatívnej akcie: Diverzita, dôležitosť charakteru a iné lži) predstavuje kritický príspevok do diskusie o pozitívnej diskriminácii (tzv. Affirmative Action) v USA.

 • Kniha o Gorile zakázaná ešte pred vydaním: absurdný precedens

  Tom Nicholson, kniha Gorila

  Viaceré spravodajské servery [SME, medialne.sk, topky.sk] informovali včera o tom, že Okresný súd Bratislava I mal v rámci konania na iniciatívu skupiny Penta vydať predbežné opatrenie zakazujúce vydať, resp. šíriť knihu o spise Gorila, ktorú píše Tom Nicholson.

 • Bilancujeme: petícia proti daňovo-odvodovej reforme

  11. októbra 2011 došlo parlamentom k vysloveniu nedôvery vláde Ivety Radičovej. Tým došlo aj k zastaveniu zavedenia plánovanej daňovo-odvodovej reformy, proti ktorej sme vytvorili online petíciu. Pod našu petíciu sa podpísalo vyše 1 000 ľudí. Za tento aktívny občiansky postoj im vyjadrujeme vďaku. Zaujímavosťou je, že medzi podpísanými sú výrazne zastúpené profesie ekonómov či mzdových účtovníkov, čo považujeme za profesie najviac kompetentné sa k danej téme vyjadriť. Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým jednotlivcom ako aj tvorcom tých internetových stránok, ktoré sa pričinili o propagáciu našej petície.

 • Oficiálna história ako súčasť práva

  plniace pero

  Abstrakt: V príspevku sa autor zaoberá pojmom oficiálnej histórie, uvádza niektoré príklady prejavov oficiálnej histórie v súčasnom slovenskom a českom práve a podáva ich približné rozčlenenie a stručne sa venuje niektorým teoretickým otázkam ustanovení zachytávajúcich oficiálnu históriu.

 • Petícia proti daňovo-odvodovej reforme

  Vláda 19. 8. 2011 posunula do parlamentu návrh zaviesť tzv. superhrubú mzdu, ktorá by mala výrazne navýšiť daň z príjmu pracujúcim ľuďom. 13. 9. prešiel návrh rozsiahlej reformy do II. čítania.

Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.