Kniha o Gorile zakázaná ešte pred vydaním: absurdný precedens

Tom Nicholson, kniha Gorila

Viaceré spravodajské servery [SME, medialne.sk, topky.sk] informovali včera o tom, že Okresný súd Bratislava I mal v rámci konania na iniciatívu skupiny Penta vydať predbežné opatrenie zakazujúce vydať, resp. šíriť knihu o spise Gorila, ktorú píše Tom Nicholson.

Presný obsah celého rozhodnutia ani argumentácia v ňom obsiahnutá zatiaľ nie sú známe. Tiež nie je isté, či nebude zrušené následkom prípadného odvolania, ktorého podanie je pravdepodobné. Na základe dostupných informácií však možno vysloviť zopár predbežných úvah o tom, čo by to znamenalo, keby sa toto predbežné opatrenie udržalo.

Po prvé, nepochybne by šlo o jeden z najväčších zásahov do slobody slova od roku 1989. Zákaz šírenia knihy, ktorá ešte ani nebola vydaná, tu ešte nebol. Bolo by ironicko-symbolické, keby sa informácie o najväčšej politickej kauze od roku 1989 šírili samizdatovým spôsobom.

Po druhé, rozhodnutie je už teraz absurdné z niekoľkých dôvodov:

  • Text knihy ešte nebol úplne finalizovaný, súd teda nemohol jasne posúdiť, či je v rozpore so zákonom. Nejde síce o konečné rozhodnutie, ale predbežné opatrenie spravidla platí až do vydania rozhodnutia vo veci samej, čo môže v prípade naťahovania sporu byť aj niekoľko rokov. Ak by sa takýmto spôsobom pristupovalo ku každému politicky kontroverznému spisu, verejná politická diskusia by bola prakticky znemožnená.
  • Spis Gorila je už niekoľko týždňov prístupný na internete a kauza je široko medializovaná, rovnako je dostupných viacero videí a prepisov rozhovorov s Tomom Nicholsonom na túto tému. Zúčastnené osoby si sotva môžu viac očierniť svoje meno ako tým, že sa budú snažiť prístupnosť týchto informácií, ktoré sú už aj tak verejne známe, obmedzovať.
  • Pente sa v konečnom dôsledku nemôže podariť zabrániť zverejneniu knihy, resp. šíreniu jej obsahu. Už teraz na seba však vrhla podozrenia z podplácania, resp. iného ovplyvňovania sudcu, Tomovi Nicholsonovi buduje povesť bojovníka za slobodu prejavu a scenzurovanie jeho knihy pre ňu robí veľmi dobrú reklamu.
  • Predbežné opatrenie sa týka len konkrétnych osôb v súvise s konaním a musí im byť doručené. Pokiaľ nie je Tomovi Nicholsonovi doručené, môže publikáciu bez obmedzení ďalej šíriť. Keď mu bude doručené, bude sa zákaz šírenia vzťahovať len na neho, resp. aj iné osoby, ktorým bolo doručené a ukladá im nejaké povinnosti. Určite sa však nebude doručovať všetkým občanom. Tento zákaz môže teda Tom Nicholson veľmi ľahko obísť, ak by chcel (i keď zmluva s vydavateľstvom ho môže v dispozícii s textom knihy obmedzovať).

Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, ale zdá sa pravdepodobné, že Penta, resp. súd v konečnom dôsledku dosiahnu svojím počínaním opak toho, čo chceli. Zároveň opäť zaujímavým spôsobom vychádza najavo prekryv záujmov silnej finančnej skupiny a konania štátnej moci oproti širokej verejnej mienke.
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.