Podpora

V kontakte s nami môžete ostať napr. aj prostredníctvom našej Facebook stránky.

Z času na čas uverejňujeme prevzaté materiály (štúdie, komentáre, výzvy, vyhlásenia). Ak poznáte kvalitný zdroj alebo materiál vhodný pre prevzatie na IPPR, môžete nám napísať.

Ak zvládate preklady z odbornej angličtiny do spisovnej a gramaticky korektnej slovenčiny (alebo naopak) a máte chuť pre nás prekladať, môžete nám napísať.

K dispozícii máme aj Zásady publikovania príspevkov na internetovej stránke IPPR.

Sme vďační za akúkoľvek podporu.

Finančná podpora

Činnosti prezentované na našej stránke robíme v rámci svojho voľného času a bez nároku na honorár.

Ak by ste chceli naše občianske združenie podporiť finančne alebo prispievať pravidelne ľubovoľnou finančnou čiastkou, môžete tak urobiť na náš oficiálny účet:

IBAN: SK0683300000002101694717

Ide o bežný, nie transparentný účet, z dôvodu ochrany súkromia darcov.

Informácie o celkovom objeme a štruktúre príspevkov prinášame každoročne (prispievanie pre verejnosť bolo spustené v roku 2020). Dostupné sú na stránke hrot.info, ktorú prevádzkuje naše združenie:

Vopred ďakujeme.