O nás

Svet v súčasnosti čelí komplikovanej spleti problémov, ktoré eskalujú do negatívnych javov ako vojny, sociálna nespravodlivosť, poškodzovanie životného prostredia či stieranie národných identít a rozpad hodnotových systémov.

Drvivá väčšina verejnej diskusie, a to často aj medzi odborníkmi, sa zaoberá popisovaním konkrétnych symptómov a hasením najpálčivejších z nich.

Za hlavnými ťažkosťami dnešnej doby ale tkvú príčiny väziace hlbšie. Objavujú sa už pri formulácii problému, v predpokladoch myslenia, vo veciach, ktoré sú vnímané ako „samozrejmé“. Spravidla pritom dochádza k zlej, resp. neúplnej identifikácii kľúčových konceptov a kauzálnych súvislostí medzi nimi.

Na vyriešenie týchto problémov preto nestačí urobiť pár kozmetických zmien alebo odpútať pozornosť. Je potrebné systematicky pátrať po ich koreňoch a postupne vyformovať a zaujať kvalitatívne inú sadu postojov. Skrátka, uskutočniť paradigmatickú zmenu.

Hlavnými myšlienkovými sústavami, ktoré deformujú dnešný svet, sú: globálny kapitalizmus s prehnaným dôrazom na zisk, konzumná kultúra, utopický multikulturalizmus, dezinterpretovaná koncepcia ľudských práv, pretechnologizácia spoločnosti a jednostranný vedecký materializmus.

Všetky tieto paradigmy obsahujú časť pravdy, ale sú podstatným spôsobom neúplné, čo sa prejavuje v zmienených problémoch.

Inštitút pre paradigmatické reformy je supraideologické občianske združenie, ktoré vzniklo preto, aby analyzovalo a posudzovalo perspektívnosť rôznych paradigiem. IPPR bude ale tiež predstavovať vlastné koncepcie v oblasti paradigmatických reforiem.

Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť konzistentný, ucelený pohľad na svet, ktorý bude predstavovať odborne a vedecky podloženú alternatívu s možnosťami konkrétnej praktickej aplikácie.

Chceme prinášať čo najotvorenejšiu polemiku, ale s dôrazom na slušnosť.

K posúdeniu a podpore našej práce a aktivít ste srdečne prizvaní.
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.