Petícia proti daňovo-odvodovej reforme

Vláda 19. 8. 2011 posunula do parlamentu návrh zaviesť tzv. superhrubú mzdu, ktorá by mala výrazne navýšiť daň z príjmu pracujúcim ľuďom. 13. 9. prešiel návrh rozsiahlej reformy do II. čítania.

My, občania Slovenskej republiky, sme proti tomu, aby vláda svojimi zásahmi do odvodových a daňových pravidiel zvyšovala sumu odvádzanej dane z príjmu.

Petícia skončila. Podpísalo ju vyše 1000 ľudí. Zobraziť zoznam podpísaných.

Objasnenie

Vláda posunula do parlamentu návrh zaviesť tzv. superhrubú mzdu. Málo ľudí sa zaujíma, čo to bude pre nich znamenať. Ako pozitívum sa uvádza, že systém by mal byť pre ľudí prehľadnejší, čo je pravda. Bežný človek môže z médií ďalej postrehnúť, že umelci a tiež živnostníci proti týmto zmenám dôrazne namietajú, lebo to poškodí ich príjmovú situáciu.

Problém je, že plánovaná „reforma“ je veľmi členitá a schováva sa v nej aj jedna podstatná vec, ktorá sa veľmi negatívne dotkne všetkých, čo sa živia prácou, čiže nielen živnostníkov, ale aj všetkých zamestnancov. Tou „prepašovanou“ úpravou je zmena pomeru medzi odvádzanou daňou a zdravotnými a sociálnymi odvodmi. Zdravotné odvody si človek platí, aby mal zdravotnú starostlivosť vo väčšom rozsahu ako sú neodkladné úkony.

Z výšky odvádzaných súm do Sociálnej poisťovne sa však priamo odvíja výška sociálneho zabezpečenia v rôznych životných situáciách: nezamestnanosť, pracovná neschopnosť, invalidita, materská dovolenka, ale tiež, čo je veľmi podstatné, výška dôchodkov.

Z údajov, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo, vyplýva, že napr. zamestnanec s hrubou mzdou 500 € by po „reforme“ odviedol 3-násobne vyššiu daň z príjmu oproti súčasnosti. Jeho čistá mzda by síce stúpla zhruba o 3 €, ale odvody by výrazne klesli.

Daň z príjmu, ktorá má aj naďalej ostať 19 %, sa má totiž platiť z celého príjmu, z ktorého sa odpočíta len nezdaniteľné minimum. V súčasnosti sa platí daň až po tom, ako sa odpočítajú odvody. To znamená, že na zásluhových odvodoch zaplatia po novom pracujúci menej, ale na dani oveľa viac.

Tento problém sa týka všetkých zárobkovo činných ľudí a takýto zámer by sme márne hľadali v programovom vyhlásení vlády. Dôsledkom tejto „reformy“ by bola tak rapídna dekonsolidácia daní a odvodov, že štát by musel dorovnávať deficit verejno-právnej Sociálnej poisťovne zo súčasných 1,5 miliardy € ročne až sumou 2,7 miliardy € ročne. Otázkou ostáva, dokedy to bude to-ktorá vláda ochotná robiť. Je otázkou času, kedy by obrovský deficit poslúžil ako zámienka na zníženie súčasného rozsahu plnenia ako Sociálnej poisťovne, tak aj poisťovní zdravotných.

Nedostatky v rozpočte by mala vláda riešiť znižovaním korupcie vo verejných financiách a nie na úkor sociálneho zabezpečenia pracujúcich ľudí či zdravotnej starostlivosti obyvateľstva.

Richard Sulík túto „reformu“ považuje za technickú úpravu potrebnú na zavedenie odvodového bonusu. Koncepcia systému odvodového bonusu má však veľmi vážne nedostatky a v kontexte sociálneho poznania je zjavná aj finančná neudržateľnosť. Čo je tiež dôležité, systém odvodového bonusu by poškodil strednú triedu (ľudí, čo majú mzdy zhruba od 400 € do 1400 €).

Internet je známy tým, že sa na ňom prevažne združujú ľudia, ktorí volili súčasnú koalíciu. Ukážme hromadne vláde, že nám nie je ľahostajné, čo robia s našou súčasnosťou a budúcnosťou.
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.