História

 • Eugen Suchoň: Svätopluk (v inscenácii Romana Poláka) (recenzia)

  Slovenské národné divadlo inscenovalo monumentálnu Suchoňovu operu symbolicky na 30. výročie slovenskej samostatnosti. Napriek niektorým modernistickým prvkom je základná myšlienka diela zachovaná a verne prezentovaná.

 • Problémy novely zákona o obecnom zriadení, ktorá neumožňuje pomenovať ulice po predstaviteľoch „zločineckých režimov“

  Už od roku 2020 platí právna úprava, podľa ktorej nemožno nazývať nové ulice po predstaviteľoch komunistických, fašistických a nacistických režimov. Podľa návrhu novely, ktorý aktuálne prejednáva parlament, by museli byť premenované aj už existujúce ulice. Tento návrh má viacero problémov.

 • Seriál Štúrovci (recenzia)

  Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za rok odkazu štúrovcov. Aj v tejto súvislosti je vhodné si pripomenúť seriál Štúrovci. Je už starší, možno aj zabudnutý, ale stále aktuálny, inšpiratívny a predstavuje kvalitné a historicky verné filmové dielo.

 • Jakub Drábik: Fašizmus (recenzia)

  V roku 2019 pribudla na slovenský knižný trh prvá veľká slovenská kniha venovaná problematike fašizmu s jednoduchým názvom Fašizmus z pera mladého historika Jakuba Drábika a od vydavateľstva Premedia. Samotný pojem „fašizmus“ je aj v slovenskom diskurze veľmi často používaný, avšak jeho význam je napriek tomu mnohým nejasný. Drábikova kniha môže napomôcť pochopiť, čo vlastne toto slovo znamená, a zároveň aj podnietiť diskusiu na tú istú tému.

 • Ochrana plodu a plodnosti na Slovensku (1939 – 1945)

  Zákon o potratoch

  Abstrakt: V centre predkladaného príspevku je legislatívna úprava ochrany plodu a plodnosti v Slovenskej republike 1939 – 1945. Vtedy stále platný uhorský trestný zákon z roku 1878 trestal vyhnanie plodu.

 • Názorové vodcovstvo vo výskumoch Lazarsfelda, Mertona a i.

  Paul Lazarsfeld

  Abstrakt: Článok je zameraný na štyri hlavné výskumy súvisiace s konceptom názorového vodcovstva. Sú to výskumy People’s Choice, Rovere, Decatur a Elmira, pričom až na troch sa zúčastnil Paul Lazarsfeld.

 • Oficiálna história ako súčasť práva

  plniace pero

  Abstrakt: V príspevku sa autor zaoberá pojmom oficiálnej histórie, uvádza niektoré príklady prejavov oficiálnej histórie v súčasnom slovenskom a českom práve a podáva ich približné rozčlenenie a stručne sa venuje niektorým teoretickým otázkam ustanovení zachytávajúcich oficiálnu históriu.

Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.