Podstata minimalizmu a spôsoby, ako sa k nemu dopracovať

ilustračný obrázok: múzeum oravskej dediny

Z minimalizmu sa stáva stále trendovejší a tým aj vyprázdnenejší výraz. Keď sa niekto krotí v nezmyselnom konzume či plytvaní, nazve to minimalizmom. To však minimalizmus nie je. 

Minimalizmus sa tiež zamieňa so zámerom nakupovať ekologickejšie alebo žiť ekologicko-asketicky, napr. v podobe bezodpadovej domácnosti ap. 

Hoci minimalizmus zo svojej podstaty veľmi zásadne prispieva k ochrane životného prostredia, je to skôr vedľajší produkt jeho praktizovania. 

Stále viac ľudí v dnešnej dobe prirodzene objavuje tento spôsob života, filozofiu a niektorí jej aj zasväcujú blogy či knihy. V tomto texte načrtnem zmysel filozofie minimalizmu a zásady, ako ju možno v živote realizovať.

Motivačné faktory: sloboda, komfort, produktivita a ekológia

V súčasnosti, keď sa vyzdvihuje ekologická agenda, minimalizmus býva prirodzenou odpoveďou, ako menej plytvať zdrojmi a netvoriť toľko odpadu.

Silnými motivačnými faktormi bývajú aj komfort, sloboda, ale aj tlak na vyššiu produktivitu. 

Ak totiž vlastníte veľa vecí, prestávate mať o nich prehľad. Mnohé iba zavadzajú a zaťažujú. Zaťažujú tým, že bolo potrebné na ne zarobiť peniaze, hoci ich úžitková hodnota často nie je tomu adekvátna. Zaťažujú tým, že ich treba prechovávať, upratovať okolo nich, presúvať ich, keď sa treba dostať k niečomu potrebnému alebo sa sťahovať. 

Čím viac starostlivosti veci vyžadujú, tým viac človeka materiálne pripútavajú. 

Zbytočnosti zahlcujú priestor, ale aj vnútro človeka. Oberajú ho o mentálnu i fyzickú energiu, ktorú je možné využiť na dôležitejšie veci. Človek zahltený zbytočnosťami býva menej produktívny. 

Prínosy minimalizmu

Čím menej vecí máte, tým je väčšia šanca, že o nich viete a napadne vám ich využiť, keď treba. 

Čím menej vecí máte, tým menej energie miniete na premýšľanie, čo kedy použiť. 

Čím menej vecí máte, tým menej metrov štvorcových potrebujete obývať, na menšiu plochu potrebujete svietiť, menšiu plochu potrebujete upratovať a menšiu plochu potrebujete vykurovať. 

Čím menej vecí máte a využívate, tým prispievate k tomu, aby boli životná úroveň a blahobyt udržateľnejšie pre ďalšie generácie.

Vec, ktorej sa zbavíte, už nebude zaťažovať vaše vnímanie, nebudete ju musieť premiestňovať, utierať na nej prach, skrátka vznikne vám zrazu ušetrený objem energie a času, ktorý je s držaním každej veci spojený.

Minimalistom stačí menej nábytku, čím im ostáva v interiéri viac priestoru. 

Minimalizmus vytvára príležitosť dať viac do popredia to, čo je v živote daného človeka dôležité. 

Celková (kumulatívna) užitočnosť vecí

Mnohí ľudia pri nakupovaní volia produkty, ktoré sú cenovo primerané ich socio-ekonomickému postaveniu. Niektorí dokonca v snahe predstierať vyššie ekonomické postavenie pri produktoch, ktoré sú iným na očiach (auto, mobil, oblečenie ap.), volia drahšie varianty, ako je primerané ich príjmom, čo nevyhnutne kompenzujú lacnými variantami produktov, ktoré nie sú iným na očiach. 

Minimalizmus je o tom, že sa pri úžitku vecí posudzuje ich celková (kumulatívna) užitočnosť. 

Z vecí, ktoré používate často, ťažíte neustále, teda úžitky sa sčítavajú. Preto by mali byť kvalitné a rozhodne na nich netreba šetriť. Naopak, to, čo sa používa málo, netreba mať vôbec, prípadne iba v horšej kvalite a lacné. 

Nevyberajte si cenovú kategóriu tovaru podľa svojej príjmovej kategórie a už vôbec nie podľa predstieranej príjmovej kategórie, ale podľa toho, ako veľmi budete danú vec využívať. 

V posteli človek strávi takmer tretinu života, prečo si teda nedopriať naozaj kvalitný matrac? Na obuvi, v ktorej máme nohu možno viac ako tretinu života, tiež netreba šetriť. 

Ak si idete kupovať bicykel, na ktorom viete, že nenajazdite viac ako pár stoviek kilometrov ročne, stačia vám dve-tri stovky a nie dve-tri tisícky, lebo to dáva zmysel z pohľadu vášho ekonomického statusu. Rovnaký princíp platí pri kúpe auta. 

Namiesto kvantity investujte do kvality. Je lepšie mať v kuchyni tri kvalitné ostré nože ako desať tupých. 

Keď je menej viac

Sadnúť do auta, previezť sa do posilňovne a tam behať na páse a cvičiť – na to všetko musíte zarobiť. Vyjdite von a behajte vonku, prípadne využite vo svojej blízkosti outdoorovú posilňovňu – stačí menej času, aby ste cvičili rovnako, nič vás to nestojí a dokonca môžete aj menej pracovať, lebo nepotrebujete financovať auto a posilňovňu. 

Tým získate ďalší čas k dobru a viac slobody: nezaujímajú vás otváracie hodiny posilňovne ani údržba auta. 

A čo tak posilňovanie nahradiť manuálnou prácou? V záhrade, na stavbe? Zdravie a kondícia spojená s užitočnosťou. 

Podobne neefektívne je cestovanie za relaxom na druhý koniec sveta. Najprv na to treba zarobiť, potom to celé povybavovať, nachystať sa, absolvovať dlhý let, neraz s prestupmi a rôznymi presunmi. Stres a vynaložená energia, ktorá takejto dovolenke predchádza, nie je vždy adekvátna protihodnote v podobe relaxu či zážitkov. 

Relaxovať sa dá aj doma na balkóne, na záhrade, pri jazere, na prenajatej chate bez náročného cestovania. 

Minimalizmus je o preferovaní riešení, ktoré vás privedú k podobnému výsledku so zapojením menšieho počtu článkov.

Zbavujeme sa zbytočností

Ak človek obklopený zbytočnosťami precitne a rozhodne sa začať žiť minimalisticky, ľahko zistí, že možno iba 20 % svojich vecí využíva 80 či viac percent svojho času a zvyšných 80 % iba 20 % svojho času alebo i menej. 

Vtedy je priestor sa zamyslieť, či tých 80 % vecí treba mať, čo z toho je nahraditeľné niečím iným z tých 20 %. 

A vzniká tak príležitosť zbaviť sa všetkých zbytočností. Nemusí to byť vôbec blízko 80 %. Podstatné sú princípy selekcie. 

Zbytočnosť je všetko neužitočné a neužitočné je to, čo sa nevyužíva a ani to podstatným spôsobom nezvyšuje vašu bezpečnosť. 

Ľudia často podliehajú predstavám, že do nenoseného oblečenia opäť schudnú alebo že vojde opäť do módy ap. Často si myslia, že daný román či detektívku si budú chcieť prečítať znova, no keby aj, netreba ju predsa vlastniť a mať doma. Alebo že riad, ktorý sa nevyužíva, sa raz môže stať užitočným.

Pri väčšine vecí platí, že na posúdenie toho, čo je aspoň trochu dôležitá, si stačí zodpovedať otázku, či by ste boli ochotní zaplatiť za náhradu, keby ste o tú vec prišli. 

Veci, ktoré slúžia na okrasu, majú byť na očiach a plniť estetickú funkciu. Ak sú schované, asi nemajú potenciál vytvárať estetickú hodnotu – možno sa ich zbaviť. 

Na veci, ku ktorým máte citový vzťah, lebo ste to zdedili po blízkom alebo slúžia ako spomienka na niečo zo života, sa dajú aplikovať dve pravidlá: 

  1. Po jednom blízkom nepotrebujeme mať veľa rôznych pamiatok – necháme si iba to najdôležitejšie.
  2. Ak vec zaberá viac miesta v priestore ako v srdci, môžeme sa jej zbaviť. 

Na predmety svojich nostalgií si môžete dať hranice, napr. aby sa bez problémov všetky vošli do jednej škatule od topánok. Najdôležitejšie je aj tak to, čo zostane vo vašom vnútri.

Aj predmety svojich nostalgií sa však snažte integrovať do života tak, aby slúžili ďalej alebo aspoň plnili estetickú funkciu. 

Zbytočností sa zbavujeme spôsobom, že, čo sa dá predať, predáme, čo nemá záujem nikto kúpiť, darujeme ľuďom, ktorým to pomôže a to ostatné skrátka vyhodíme.

Tu sa ukazuje, že minimalizmus nekráča vždy ruka v ruke s ekologizmom. Minimalista sa zbaví hoci aj neekologickým spôsobom veci, lebo ju nevyužíva, aj keď vie, že v budúcnosti možno bude, a tak si ju bude musieť znova zaobstarať. 

Zbytočnosti v živote sú aj nehmotné veci: rôzne sporenia, pôžičky, komerčné (pri)poistenia, lízingy, bankové účty. Ku všetkému je halda formalít (zmlúv, výpisov…), nutnosť strážiť rôzne dátumy splatnosti. A samozrejme, treba za to platiť. Všetko to zaťažuje. 

Pravidiel a podmienok majú tie produkty toľko, že aj keď sa vám niečo stane, ani vám nemusí napadnúť, že na to máte vlastne poistku. 

Vyhýbajte sa najmä pôžičkám i lízingom. 

Z poistiek si ponechajte iba to naozaj dôležité, bez čoho by vám v prípade poistnej udalosti vznikla taká vážna škoda, že by mala drastické dopady na život váš a vašej rodiny. 

Finančný poradca je často ten posledný, kto vám v tom poctivo poradí.

Zbytočnosti sú tiež mnohé dáta. Fotografie či videá, ktoré nemajú hodnotu, ani estetickú, ani spomienkovú, ale vznikli preto, lebo digitálne fotenie je zadarmo a fotí či natáča sa rýchlejšie ako sa zaznamenané triedi. 

Je však dobré byť svedomitý a ponechávať si z fotiek či videí iba tie najdôležitejšie veci. Filmy na disku, ktoré vás nenadchli a už si ich asi nepozriete, zbytočne zaberajú miesto a vytvárajú bordel. Rovnako tak nainštalované programy, ktoré nepoužívate. Atď. 

Netreba zabúdať na bezpečnosť

Jeden z dôvodov, prečo sú domácnosti posiate vecami, ktorých úžitková hodnota nie je adekvátna ich nadobudnutiu a prechovávaniu, je evolúcia: ľudia, ktorí mali schopnosť a vôľu nazhromaždiť čo najviac materiálnych statkov, mali väčšiu šancu prežiť vždy, keď sa zhoršili podmienky. Vďaka zásobám potravín tak skoro neumreli. Nadobudnuté veci mohli predávať či vymieňať atď. 

Toto myslenie je v ľuďoch stále v nemalej miere zakorenené a zrejme ide o jednu z podstatných prekážok v tom, aby sa minimalizmus masovo rozšíril a bol praktizovaný väčšinovou spoločnosťou. 

Potreba zhromažďovať veci s cieľom prežiť v zhoršených podmienkach je ale dôležitou funkciou a minimalizmus by ju mal rozumne zintegrovať. 

Dnešná digitálna generácia si sotva dokáže predstaviť, čo všetko by nastalo, keby sa prerušilo internetové pripojenie alebo dokonca by sa prerušila dodávka elektrickej energie. 

Skúste sa zamyslieť nad množstvom obmedzení, ktoré by vyplývali z rôznych scenárov „katastrofy“ (dlhší výpadok elektrickej energie, vody, plynu, prázdne obchody ap.) a nezbavujte sa vecí, ktoré by vám v daných situáciách mohli zvýšiť šance na prežitie. 

Napr. je dobré mať nejakú literatúru vo fyzickej podobe, ktorá sa venuje práve prežitiu v zhoršených podmienkach. Mať rezervné hrnce vám asi veľmi nepomôže. Ak by vaše prežitie malo závisieť od toho, či si viete nachystať drevo na kúrenie a varenie, potom mať náhradnú pílku, sekeru ap. má rozhodne význam držať. Taktiež viaceré kusy teplého oblečenia ap.

Mať určitú zásobu konzerv nezávislých na chladničke či mrazničke a priebežne ich míňať a dopĺňať je tiež niečo, čo zvyšuje vaše šance na prežitie v prípade vážnej krízy. 

Odolávame zbytočnostiam

Ak získate priestor uvoľnený po zbytočnostiach, treba nemálo vôle na to, aby ste ho znova nezapratali novými vecami. 

Kupujte si iba veci, o ktorých ste dostatočne dlho konzistentne presvedčení, že ich potrebujete, nie preto, že sú v akcii ap.  

Vyhýbajte sa sezónnym veciam, ktoré sú väčšinu roka nevyužité. Ozdoby na vianočný stromček sú asi nutné zlo na skladovanie. Ale mať hrnčeky, taniere, spodné prádlo, ponožky, pulovre ap. s vianočnými motívmi, čo sa dá využiť iba pár dní v roku, je nezmyselné skladovanie zbytočností – celková (kumulatívna) užitočnosť je minimálna. 

Falzifikujte

Ak sa nadchnete pre nejakú vec, že by ste ju chceli mať, asi viete do minúty vymenovať hneď kopu dôvodov, prečo. Investujte však násobne viac času do hľadania dôvodov, prečo danú vec nekúpiť. 

Ak nakoniec s dostatočným časovým odstupom prevažujú argumenty v prospech kúpy, kúpte si ju. Vďaka svedomitej falzifikácii to však bude zriedkavý a oveľa častejšie opodstatnený prípad. 

Nahrádzajte

Ďalším spôsobom, ako si udržať získaný priestor, je, že pred kúpou novej veci si vždy určíte niečo podobnej hodnoty, veľkosti a ideálne aj podobného spôsobu využitia, čoho sa v rámci kompenzácie zbavíte a aj sa toho reálne zbavíte.

Nenechajte sa manipulovať

Dobre cielená reklama v ľuďoch dokáže vyvolať záujem, prípadne až nákup. Obrňte sa voči tomu a poslúchajte svoj vnútorný hlas, nie vonkajší.

Do obchodu choďte nakúpiť iba vopred premyslené veci, nechoďte tam hľadať inšpiráciu. A ak sa nastraženým inšpiráciám nevyhnete, nekupujte to, ale falzifikujte. Za správnou vecou sa radi vrátite aj o týždeň.

Neplytvajte potravinami

Nekupujte si ovocie, lebo je v akcii, ale preto, že sa ho chystáte zjesť.

Potraviny s krátkou trvanlivosťou kupujte takým spôsobom, že viete, že ich stihnete aj spotrebovať, čiže viete pomerne presne, čo, kedy a koľko budete jesť. Inak ľahko skĺznete do chaosu – budete mať plnú chladničku vecí bez dostatočného prehľadu o dátumoch spotreby a priebežne budete vyhadzovať veci, ktoré splesniveli. 

Je to jedna z chorôb i neresti ľudí žijúcich v blahobyte. 

Od provizórnosti k serióznemu riešeniu

Pri činnostiach, ktoré vyžadujú vôľu, čas a chuť, postupujte od provizória k serióznemu riešeniu. Rozhodli ste sa posilňovať a prvé, čo vám napadne, je nakúpiť si rôzne činky či náradie? Alebo chcete začať bicyklovať, ale máte iba starý bicykel a oslovila vás reklama na nejaký nový, krajší a lepší? Rozhodli ste sa začať učiť hrať na nejaký hudobný nástroj? Najprv si overte, či na to budete mať dostatok vôle, chuti a času – či to budete reálne vykonávať.  

Cvičte pravidelne zopár mesiacov bez čohokoľvek nového: behajte, robte kľuky, brušáky, drepy. Bicyklujte na starom bicykli. Učte sa hrať na lacnom hudobnom nástroji, napr. aj z druhej ruky. Tým, že to vydržíte robiť mesiace pravidelne, sa presvedčíte o potenciálnej celkovej (kumulatívnej) užitočnosti vecí a až vtedy si kúpte v primeranej kvalite, čo treba. 

Väčšina ľudí by zistila, že sa plán akosi neujal. Domácnosti sú totiž plné cvičiacich strojov a náradia, na ktoré iba sadá prach.

Zmena zvyklostí súvisiacich s darovaním

Ľudia často dostávajú dary, ktoré sa im nehodia, nevyužívajú ich, ale skladujú ich, aby nezranili darcu. Lenže prehrešok robí v prvom rade ten, kto rozdáva zbytočnosti. Nemajte žiadne výčitky, keď nepotrebný darček odmietnete, predáte, darujete alebo vyhodíte. Vzťahy nestoja na darčekoch. A čím skôr to urobíte, tým lepšie.

Produktov je na trhu toľko, že šanca sa správne trafiť do potrieb iného je veľmi nízka.

Rodine, ktorá vám pravidelne kupuje darčeky (napr. na Vianoce či k narodeninám), môžete dávať jasné odporúčania o tom, čo by ste uvítali. 

Ak im tým nechcete príliš komplikovať život, je najjednoduchšie si priať spotrebné veci: tej trocha kozmetiky, ktorú používate a rôzne pochutiny, ktoré máte radi a nedoprajete si každý deň. 

To isté však v prvom rade aplikuje minimalista voči ostatným. Snaží sa zistiť čo najpresnejšie, čo iní chcú a splniť im ich priania. 

Nástrahy pre praktizovanie minimalistického života

Ak sa človek rozhodne zavádzať minimalizmus do života, tak vo fáze zbavovania sa zbytočností môže naraziť na problém, že rozpredaj vecí je zdĺhavý a otravný. 

Veľa vecí má takú nízku zostatkovú hodnotu, že energia vložená do nafotenia, úpravy fotiek, napísania inzerátu, komunikácie s potenciálnymi záujemcami, balenie či expedícia vyjdú viac ako samotný zisk. Často by bolo jednoduchšie tie veci rovno vyhodiť. 

Mnohé veci je preto lepšie rovno niekomu darovať, napr. aj ľuďom v núdzi. Či budú tie veci reálne využité, síce neviete, no netreba sa tým trápiť.  

Okrem toho pri praktizovaní minimalizmu môžete narážať vo vlastnej rodine. Ak životné štýly jej členov sú odlišné, potom priestor, ktorý minimalista uvoľní, ostatní rýchlo zaplnia, čo môže pôsobiť frustrujúco a demotivujúco. Benefity minimalizmu sú tak nižšie. 

Najnáročnejšie je to ustrážiť pri malých deťoch. Nielen rodičia, ale aj celá rodina im chcú dopriať. A snaha vyvolať v nich radosť pomocou materiálnych statkov či snaha zabezpečiť čo najširšie možnosti ich hrania a rozvoja sú pre minimalizmus silnými údermi. 

Čo sa darčekov týka, aj keď ostatným členom rodiny poviete, aké si prajete či neprajete, niekedy to nebýva zohľadňované a stále dostávate aj zbytočnosti. 

Nie je jednoduché tieto štýly prekonávať a ani nemá veľký význam sa tým príliš trápiť. Ak ľudia spozorujú prínosy a dajú si to do príčinnej súvislosti s princípmi minimalizmu, začnú dané princípy prirodzene zavádzať aj do svojho života.  

Minimalizmus má tiež svoje hranice

Minimalizmus môže mať rôznu mieru prejavov. Od dôsledného zvažovania, čo kúpiť až po bezodpadovú domácnosť s obývaním zopár metrov štvorcových. 

Minimalizmus má zvýšiť pocit slobody, zvýšiť produktivitu, zvýšiť spokojnosť, znížiť plytvanie, ale rozhodne nie robiť život zložitejším či dostávať človeka do depresie. Preto je dôležité si nastaviť vlastné optimálne hranice.

Zdroj ilustračného obrázka: vlastný archív autora
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.