Obetovať nemocenské pripoistenie v prospech zvýšenia a predĺženia materskej? Určite áno!

Materská starostlivosť a dieťa

Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k nasledovnému: „V nemocenskom poistení prijme opatrenia na zníženie zneužívania systému a zavedie dôslednejšiu kontrolu liečebného režimu poistencov.

Vláda SR predĺži materskú dovolenku so súčasným zvýšením materského v závislosti od možnosti verejných financií a reformy odvodového systému.“

K 5-percentnému zvýšeniu materskej dávky a predĺženiu materskej dovolenky už došlo, no vládni predstavitelia sa viackrát vyjadrili, že so zvyšovaním a predlžovaním plánujú pokračovať, čo je pri dnešnom demografickom vývoji pracujúcej časti populácie určite zámer správny. Podľa posledných správ je však takéto zvyšovanie ohrozené. Minister financií dal rezortu práce podmienku, že k zvýšeniu môže dôjsť iba za predpokladu zrušenia nemocenského pripoistenia, s čím sa Mihál stotožnil.

V súčasnej situácii sa totiž môže žena nemocensky pripoistiť pred plánovaným otehnotnením (zaplatiť spolu cca 400 €) a následne na materských dávkach vyťažiť skoro 5000 €. „Keby takúto službu poskytovala komerčná poisťovňa, už by neexistovala, pretože by dávno skrachovala. Našou zodpovednosťou je strážiť stav verejných financií, a preto nie je možné, aby takýto systém v SP fungoval naďalej,“ povedal minister Mihál.

Táto „diera“ v systéme je dlhodobo známa a vystáva otázka, prečo je ju snaha riešiť až teraz. Proti zámeru zamedziť takémuto pripoisťovaniu sa však postavila premiérka Radičová a diskutovať o tejto záležitosti by chcel aj poslanec Ondruš zo strany SMER-SD.

Pokiaľ vám zhorí dom, žiadna poisťovňa ho nepoistí dodatočne. Preto je logická jedna z podmienok nároku na materské dávky, že žena musí byť poistená aspoň 270 dní za posledné dva roky. Pokiaľ si poistíte dom a následne ho zapálite, aby ste získali peniaze od poisťovne, ide o poistný podvod.

Treba si uvedomiť, že materské dávky sú súčasťou nemocenského poistenia, ktoré spadá pod verejno-právne sociálne poistenie. Pravidlá materských dávok sú nastavené tak, že by to na dobrovoľnej báze poistenia nebola schopná saturovať žiadna komerčná inštitúcia.

Tehotenstvo a pôrod patria totiž v súčasnosti medzi udalosti, ktorým možno predchádzať a pokiaľ k nim dochádza u zamestnaných žien, tak sú väčšinou želané a plánované. To znamená, že nejde o klasickú poistnú udalosť, ktorá je neželaná a snáď s výnimkou staroby nepredvídateľná.

Žena dnes odvedie na nemocenskom poistení relatívne drobné a následne vyberie sumu mnohonásobne vyššiu. V súčasnom povinnom poistení to nepredstavuje problém, pokiaľ ide o zamestnanú ženu, lebo po návrate do práce tam postupne svojimi odvodmi čiastku dorovná, resp. preplatí.

Problém to predstavuje, pokiaľ ide o nezamestnanú ženu a účasť v nemocenskom poistení volí zo špekulatívnych dôvodov, čím sú oberaní ostatní platcovia poistného o peniaze, resp. v Sociálnej poisťovni vzniká deficit. Často sú to ženy v domácnosti, ktoré majú za mužov podnikateľov a ich spravovatelia účtovníctva im poskytujú takéto rady. Konieckoncov takéto remeslo má v rukách aj súčasný minister Mihál.

Cieľom materských dávok by teda malo byť saturovať v čo najvyššej možnej miere ušlý príjem v dôsledku materskej dovolenky a nie neefektívne vyhadzovať verejné financie a podporovať špekulatívne správanie obyvateľstva. Rozlúsknuť tento sociálno-politický „rébus“ je teda jednoduché: radšej zrušiť dobrovoľné pripoistenie v prospech zvýšenia materských dávok a predĺženia materskej dovolenky.

V najbližších dňoch sa dozvieme, či politici budú preferovať konštruktívny prístup, alebo každý návrh sa a priori zavrhne, pokiaľ vzíde z dielne vládu povaľujúceho „démona“ s názvom Sloboda a Solidarita.
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.