The Importance of the Principle of Procedural Justice in the Construction of Social Policy Instruments (Excerpt)

Justice is blind

In this article, we point out the importance of procedural justice in the process of construction of social policy. The principle of procedural justice in its pure form is described by Rawls (1995), who is referring to Brian Barry. We distinguish perfect and imperfect procedural justice.

The full text of the article is available in Slovak.

Conclusion

When we put emphasis on the principle of procedural justice in the construction of social policy instruments, we do not motivate the growth of human vices such as cheating in order to acquire state help, and thus decrease the wasting of public finance. That is the primary advantage of procedural justice.

The basic thesis of behavioral psychology is: a reinforced behavior will occur more often in the future. Putting insufficient effort into approaching procedural perfection can, in the end, inflate social problems to such proportions, that it will be unsustainable and societally unbearable to try to solve them.

We agree with Tomeš (2010), according to whom a person contributing to social solidarity should not gain less from it than a person who did not contribute at all. On the other hand, we should point out that procedural imperfection in the social system is substantially drawing us away from this theoretical ideal.

References

BAKALÁŘ, Petr. 2004. Psychologie Romů. Praha : Votobia Praha, 2004. 179 s. ISBN 80-7220-180-8.

HARVAN, Peter. 2011. Hodnotenie efektívnosti a účinnosti výdavkov na aktívne politiky trhu práce na Slovensku, [online]. Inštitút finančnej politiky : Ministerstvo financií SR, 2011-01, [cit. 2012-05-12]. 23 s. URL: <http://www.iz.sk/download-files/sk/ifp/hodnotenie-efektivnosti-aptp-2011-jan.pdf>.

HÖHNE, Sylvia. 2008. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití, [online]. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008, [cit. 2012-05-05]. 63 s. URL: <http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_256.pdf>. ISBN: 978-80-87007-93-8.

JAKOUBEK, Marek – HIRT, Tomáš (ed.). 2008. Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu : 1999 – 2005. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. 727 s. ISBN: 978-80-969271-5-9.

LUŽICA, René. 2004. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava : Slovak Academic Press, 2004. 98 s. ISBN 80-89104-34-7.

MARKÍZA. 2008. Paľba : Včelince a aktivačné práce v nich. [cit. 2012-04-12]. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=NUhZQP2wH7o>.

MPSVR SR. 2011a. Zavedenie superhrubej mzdy nemusí byť pre občanov strašiakom, čisté mzdy im neklesnú. In: MPSVaR SR, [online]. 6. 7. 2011 [cit. 2011-08-08]. URL: <http://employment.gov.sk/index.php?SMC=1&mod=news&nid=728&lg=sk>.

MURRAY, Charles. 1998. Příliš mnoho dobra. Praha : SLON, 1998. 337 s. ISBN 80-85850-55-9.

NESVADBOVÁ, Libuše – ŠANDERA, Jiří – HABERLOVÁ, Vera. 2009. Romská populace a zdraví Česká republika – Národní zpráva 2009, [online]. Madrid : FSG, 2009, [cit. 2011-11-09]. 86 s. ISBN: 978-84-692-5535-3. URL: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Sastipen.pdf>.

ONUFER, Andrej. 2010. Lekári vystavovali falošné PN-ky. Hrozí im osem rokov. In: aktuálne.sk, [online]. 14.10.2010 07:30, [cit. 2012-05-18]. URL: <http://aktualne.atlas.sk/lekari-vystavovali-falosne-pn-ky-hrozi-im-osem-rokov/slovensko/spolocnost/>.

RADIČOVÁ, Iveta. 2002b. Sociálna ochrana na Slovensku, [online]. Bratislava : Nadácia S.P.A.C.E., 2002, [cit. 2011-11-02]. 111 s. URL: <http://wwww.premierkasr.sk/data/files/1014_sociana-ochrana-na-slovensku.pdf>. ISBN 80-88991-17-X.

RAWLS, John. 1995. Teorie spravedlnosti. Praha : Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-89-9.

SAWHILL, Isabel. 2003. The behavioral aspects of poverty. In: The Public Interest, No. 153, Fall 2003 [cit. 2011-01-09]. s. 79-93. URL: <http://www.nationalaffairs.com/doclib/20080710_20031536thebehavioralaspectsofpovertyisabelvsawhill.pdf>.

SCHNEIDER, Friedrich. 2012. The Shadow Economy in Europe, 2011, [online]. [s. a.] : A.T. Kearney, Inc., 2011, [cit. 2012-05-21]. 18 p. URL: <http://www.visaeurope.com/idoc.ashx?docid=4d53b726-cd71-4ba5-a50b-735d11ca4075&version=-1>.

SINUOVÁ, Monika. 2011. Nedisciplinovaní nezamestnaní v Rankovciach prišli o aktivačný príspevok. In: Rómska tlačová agentúra, [online]. 11. 3. 2011, [cit. 2012-04-12]. URL: <http://www.mecem.sk/rpa/?id=local&lang=slovak&show=20701&>.

SP. 2012. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2011 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni, [online]. 2012-04, [cit. 2012-05-20]. 13 s. URL: <www.socpoist.sk/index/open_file.php?ext_dok=52635>.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Mária. 2010. Štát platí Žehre za fiktívnu prácu. In: SME, [online]. 5. 11. 2010, [cit. 2012-05-17]. URL: <http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/5624997/stat-plati-zehre-za-fiktivnu-pracu.html>.